Nadruk

www.pferde-dresden.de
Christiane Bude
Kamenzer Straße 48
01990 Ortrand

Tel: 0160/5510882
Email: info@pferde-dresden.de

 

 

Ogólne zawiadomienie i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

www.pferde-dresden.de
Christiane Bude
Kamenzer Straße 48
01990 Ortrand

Tel: 0160/5510882
Email: info@pferde-dresden.de

Administrator decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).


Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasze przedsiębiorstwo. Poniższy link zawiera wykaz inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, pochodzenia danych, ich odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem wymienionych w nadruku opcji kontaktowych.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej "https://" przeglądarki oraz symbolu kłódki w linii przeglądarki.

 

Pliki dziennika serwera

W plikach logów serwera dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Odwiedzana strona na naszej domenie
  • Data i czas żądania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

Rejestracja na tej stronie

Aby korzystać z niektórych funkcji, można zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, na przykład z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym jesteś zarejestrowany na naszej stronie. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli zrezygnujesz z rejestracji. Prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

 

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub bycia dostępnym w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

 

Okres przechowywania wkładów i uwag

Przechowywane są posty i komentarze oraz związane z nimi dane, takie jak adresy IP. Treści te pozostają na naszej stronie internetowej do momentu, gdy zostaną całkowicie usunięte lub musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych.

Przechowywanie postów i komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie
nie wpływa na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Dane z biuletynu

Aby wysłać nasz newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość
wysłana e-mailem lub rezygnacja z subskrypcji poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w celu założenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Jeśli te dane zostały nam przekazane w innych celach i gdzie indziej, pozostaną u nas.

 

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to "pliki cookie sesji". Takie pliki cookies są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki. Natomiast inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię, gdy wracasz na
naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookies. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookies
może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej
mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawiane są inne pliki cookie (np. dla funkcji analizy), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych
.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej
są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. Serwer jest zazwyczaj zlokalizowany w USA.

Ustawienie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, naszych reklam.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Dzięki temu Google przed przekazaniem adresu IP do USA skraca go w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym
. Mogą wystąpić wyjątkowe przypadki, w których Google przekazuje pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny
, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP
przekazywany przez Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookies przez przeglądarkę internetową. Jednak niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny, w tym adresu IP i
późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegóły dotyczące tego, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie pracy

W celu pełnego spełnienia ustawowych wymogów ochrony danych zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zleceń.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji "cechy demograficzne" w Google Analytics. Można go wykorzystać do tworzenia raportów zawierających zestawienia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach
od Google, jak również z danych o odwiedzających, pochodzących od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe za pośrednictwem ustawień reklam na koncie Google lub
poprzez ogólne zakazanie gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

 

Google Web Fonts

Nasza strona korzysta z czcionek internetowych firmy Google. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zastosowanie tych czcionek internetowych umożliwia przedstawienie Państwu pożądanej przez nas prezentacji naszej strony internetowej, niezależnie od tego, jakie czcionki są dostępne u Państwa lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przekazywanie Państwa danych do Google. Jest to Twój adres IP i które z naszych stron odwiedziłeś. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i przekazie naszej strony internetowej.

Google jest certyfikowany w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych "Privacy Shield". Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegóły dotyczące Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, a dalsze informacje w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

 

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

 

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Źródło: eRecht24